Prisjustering fra 1. juli 2020

Vi vil med dette varsle våre kunder at vi må foreta en prisjustering med virkning fra 1. juli 2020.

Prisjusteringen er nødvendig som følge av endring av råvarepriser i våre produksjonsland. I tillegg påvirkes våre kostpriser som følge av den siste tids svekkelse av NOK mot USD/EUR. Vi jobber med å få klar vår nye prisliste, og vil sende ut denne i god tid før 1. juli.