Vi ble plassert på Jorden for å kreere, ikke for å konkurrere.

Hva fungerer egentlig best – konkurranse eller samarbeid? Svaret er faktisk samarbeid. Dette har forskere, til manges store overraskelse, fastslått i studier gjentatte ganger siden slutten av 1800-tallet. Forskning viser at samarbeid får frem det beste i oss. Dette er noe som har vist seg i praktisk talt alle yrker, ferdigheter eller atferder. Sport Supply og Nordic Fitness var to konkurrerende bedrifter, lokalisert i Mjøndalen, som ønsket å utnytte potensialet samarbeid gir. Resultatet ble Mylna (betyr mølle), som stammer fra Mjøndalens norrøne navn Mylnadalr. Sammenslåingen gjør oss dermed til Nordens største leverandør av treningsutstyr. Det er viktig for oss å skape et arbeidsmiljø som vekker motivasjon og kreativitet hos våre ansatte. Fordi det er menneskene som gjør oss til det vi er. Et arbeidsmiljø preget av samarbeid og fellesskap istedenfor fortidens konkurransesituasjon, vil gjøre både oss og produktene våre enda bedre. Denne erkjennelsen, tror vi, vil komme våre samarbeidspartnere til gode.

Historikk

Mylna Sport AS ble etablert i 2010 og er en fusjon av de to grossistselskapene Sport Supply International AS og Nordic Fitness AS, som da under tiden begge hadde flyttet sine hovedkontorer til Mjøndalen utenfor Drammen. Frem til da hadde selskapene hver sin historie å fortelle:

Sport Supply ble stiftet på Lørenskog, utenfor Oslo, i mars 1984. Selskapets stifter og eier var Ole H. Grøtterud. Det var fra starten av et personlig selskap, men ble i 1990 videreført i et aksjeselskap, da med navnet Sport Supply International AS. Virksomheten ble i 1986 flyttet til Drammen og i 1997 videre til Mjøndalen. Selskapet har hele tiden jobbet med sportsforretninger som kunder og vært en lagerførende grossist og servicekontor for disse. Produktområdet har vært treningsutstyr. Fra starten var belgiske Sven hovedleverandøren med varemerket Sven. Senere ble det mer egen produktutvikling og i noen år ble Sport Supply brukt som varemerke på disse varene. Dette varte helt frem til man i 2002 lanserte sin egen merkevare Abilica. Abilica har siden blitt Skandinavias mest solgte varemerke innenfor treningsutstyr til privatmarkedet. Etter å ha tatt en ledende posisjon i Norge, etablerte man i 2001 Sport Supply AB i Sverige og i 2003 Sport Supply Danmark ApS i Danmark. I Sverige tok man raskt en betydelig markedsandel, mens man i Danmark først begynte å få opp volumet fra 2008 av.

Nordic Fitness AS ble stiftet i august 1997 av Christian Eidem, Lars Hanstad, Leif J. Berven og Thomas Weman. Virksomheten ble etablert rundt en nordisk distribusjonsavtale med det amerikanske hjemmetreningsselskapet Nordic Track Inc. I tillegg til nevnte gründerne kom Thomas Alsgaard og Jack Waitz inn på eiersiden våren 2000. Etter hvert ble det utviklet en flervaremerkestrategi bestående av internasjonale varemerker i tillegg til egeneide varemerker. De siste årene har varemerkeporteføljen bestått av de internasjonale varemerker Pro-Form, Weider, Nordic Track, Everlast, Tanita, Redcord, Tunturi og PowerBlock i tillegg til det egne varemerket Nordic. Via sportsbutikker, faghandel og utvalgte internettbutikker har produkter og løsninger nådd alt fra toppidrettsutøvere til personer med ønske om å forbedre sin egen helse i form av å trene hjemme. I forbindelse med selskapets 10 års jubileum, ble det lansert en satsning mot det profesjonelle treningsutstyrsmarkedet. Samme år etablerte man et datterselskap i Sverige, NF Sweden AB.

Etter å ha konkurrert i en årrekke, ble eierne før jul i 2009 enige om at man heretter skulle samarbeide. Begge selskapene var meget solide og kunne ha klart seg godt på egenhånd, men med nyskapningen Mylna Sport AS blir man Nordens ledende aktør i markedet med bred kompetanse og solid erfaring som legger grunnlaget for nye spennende år. I dag server man nærmere 1.200 sportsforretninger i hele Skandinavia.