Serviceavtale

Vi tilbyr fleksibel og tilpasset serviceavtale for jevnlig vedlikehold av treningsutstyr. Da treningsutstyr kan være en kostbar investering er dette en fornuftig og god måte å ta vare på utstyret samtidig som de som bruker det får en bedre opplevelse og færre uforutsette problemer.

Treningsutstyr trenger regelmessig vedlikehold. Er du ansvarlig for vedlikeholdet i din bedrift, borettslag eller idrettsforening?

Vurder da en serviceavtale: Den vil sikre deg tilgang til rett kompetanse til rett tid og rask responstid. Vi har ekspertisen på våre produkter, men utfører også service på andre varemerker. Omfanget av serviceavtalen tilpasses kundens ønsker og behov. Etter hver service vil du som kunde får tilsendt en servicerapport som viser hva som er utført og kontrollert. Om det avdekkes feil og/eller mangler vil disse fremgå av rapporten, hvor vi også gir en anbefaling med hensyn til utbedring og kostnadsestimat.

Fordelsrabatt
Ved inngåelse av serviceavtale oppnår du også en gunstig rabatt på deler og timesatser. Størrelsen på rabatten øker med varigheten og omfang på serviceavtalen.

Akuttservice
Dersom det skulle oppstå akutte problemer, eller behov for reparasjoner som haster, har vi kort responstid. Kunder med serviceavtale blir gitt prioritet.

En serviceavtale vil gi deg:

·         Høyere driftssikkerhet

·         Forutsigbare vedlikeholdskostnader

·         Rapport med kontinuerlig status på installert utstyr

·         Fornøyde brukere

 

Ta kontakt med oss i dag for serviceavtale tilpasset ditt behov:

Telefon: 32 27 27 27
Mail:  service@mylnasport.no

Er du interessert i en serviceavtale kan du fylle inn skjemaet under så kontakter vi deg.